Výrobci - o dílnách

Vítám vás v dobročinném e-hopu VedleSebe.cz. Všechny zapojené neziskové organizace jsou spolehlivé a jejich dílny šikovné - osobně si to hlídám. Bližší informace o jednotlivých dílnách najdete níže. Mnoho produktů je dostupných "na dotaz" - tedy nemám je u sebe skladem, ale dílny vždy nějaké kousky mají a dodají, nebo vám obratem vyrobí něco na míru.

Těším se na vaše objednávky a ráda vám kdykoli pomohu s výběrem produktů nebo objednávkou na přání - dílny umí více, než se zdá.  Předem děkuji za vaši podporu - váš každý nákup pomáhá!

Kristýna Mothejzíková, provozovatelka VedleSebe.cz


Informace o jednotlivých dílnách seřazených abecedně;

pro lepší orientaci: tučně označené dílny jsou aktivními dodavateli výrobků, ostatní zrovna přerušili dodávky a řeší interní záležitosti

------------------------------------------------
Pro firemní odběratele -

Chcete-li uplatnit nákup výrobků na VedleSebe.cz jako formu náhradního plnění, kontaktujte nás včas! Můžete e-mailem i telefonicky, pokusíme se vám vyhovět - poskytujeme náhradní plnění na všechny nabízené výrobky! (Provozovatelka je registrovaná u MPSV jako poskytovatel náhradního plnění.)

Mnoho dílen* zaměstnává více jak 50% osob se zdravotním postižením, tudíž odebíráním výrobků z těchto dílen splníte povinnost nejen náhradního plnění (dle zákona o zaměstnanosti č.435/2004 pro zaměstnavatele zaměstnávajícího více jak 25 osob), ale pomůžete tak podílet se na začleňování osob s postižením do společnosti. Povinnost náhradního plnění splníte i tím, že nám zadáte zakázku na výrobu, kompletaci či dokončení výrobku.

* dílny poskytující náhradní plnění: např. Fokus Praha, Letohrádek Vendula, Maturus, Pohoda, Daneta, Projekt Integrace, Slunečnice Zlín... 

-----------------domek-all-2018-w

Apla - nyní nedodává výrobky

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA Praha, Střední Čechy, o.s. (dále jen "APLA") je občanské sdružení poskytující služby psychologické, psychiatrické, sociální a vzdělávací.
Od počátku svého vzniku (duben 2003) si APLA ustanovila dva základní pilíře činnosti:
- podporovat systematickou a komplexní odbornou pomoc lidem s poruchami autistického spektra
- spoluvytvářet podmínky pro všestrannou a konkrétní podporu jejich rodin

Baobab - nyní nedodává výrobky

O.s. Baobab nabízí služby lidem s duševním onemocněním. Jednou z těchto služeb je i Ateliér, ve kterém se lidé schází, aby tady malovali, tvořili a smysluplně trávili volný čas. Během těchto setkání se spolu mohou seznamovat, povídat si, na chvíli se oprostit od starostí všedního dne a poznat, v čem jsou dobří.
Za inspirací chodíme po výstavách a na hezká místa Prahy. Veškerá činnost Ateliéru je zaměřena na aktivizaci člověka a rozvoj jeho sociálních dovedností, aby tak mohl překročit stín nemoci a žít opětovně životem, který si sám zvolí.
Autory všech výrobků jsou lidé se zkušeností s duševním onemocněním.

Becalel

Becalel.cz je kartonážní a vitrážová dílna, která zaměstnává lidi se znevýhodněním. Její výrobky tak jsou nejen precizní, ale lidé, kteří je vyráběli do nich dali svůj veškerý um, píli a nadšení. Dílna Becalel.cz se věnuje i technice skleněných vitráží, které si můžete spolu s dalšími výrobky zakoupit v Jáchymově ulici 63/3, kde má Becalel.cz svůj showroom. Dílna Becalel.cz vám ráda zhotoví dárkové tašky, krabičky nebo pomůže s renovací knih a starých map.

Benediktus

Jsme komunita s lidmi s mentálním postižením v Modletíně v Železných horách. Společně obnovujeme toto historicky významné místo v duchu tradic, řemesel a kulturního odkazu našich předků. Skrze vztahy v tomto společenství se snažíme nacházet jedinečnost každého člověka a žít život v jeho plnosti.
Tvoříme komunitu, ve které žijí a pracují nejen lidé s mentálním postižením.

Camellus

Naše krásná bylinková zahrada Josefa Kamela v areálu bývalé jezuitské rezidence v Žirči u Dvora Králové nás v roce 2013 přivedla k myšlence začít v našich chráněných dílnách vyrábět kvalitní bylinné produkty. Jméno slavného jezuitského misionáře a významného botanika Josefa Kamela nás inspirovalo k založení značky Camellus. Na výrobě sirupů, etiketování a dekoraci lahví se podílejí zdravotně znevýhodnění zaměstnanci.

Daneta

Naše chráněná dílna vznikla v roce 2010 z potřeby nabídnout pracovní místa dospělým lidem se zdravotním handicapem. Jejímu vzniku předcházela mnohaletá zkušenost z práce v sociální oblasti. Cílem naší chráněné dílny je poskytnout pracovní příležitost lidem se zdravotními problémy, invalidům a osobám se zdravotním znevýhodněním, kteří by jinak měli jen nepatrnou naději najít si zaměstnání.
Produkty naší dílny jsou převážně textilní výrobky, výrobky z papíru či korálků. Při práci s textilem, papírem, nebo zbytky přízí vznikají originální výrobky v podobě různých typů celoročních věnečků, bylinných podšálků, chňapek, čajových sad, pletených košíků z papíru nebo drobností jen tak pro radost. Rádi pro Vás zhotovíme dárkové balení různých velikostí a provedení.

Diakonie Litoměřice - Středisko Diakonie ČCE v Litoměřicích a v Terezíně

Diakonie ČCE- Středisko křesťanské pomoci vzniklo jako nestátní nezisková organizace v roce 1992 s cílem pomáhat lidem z okraje společnosti. Původní azylové centrum se postupně proměňovalo podle potřeb uživatelů, až vyrostlo do nabídky služeb, jejichž smyslem je podpora sociálně slabých a lidí se zdravotním postižením.
Středisko má v současné době 6 úseků – Centrum denních služeb (včetně chráněné keramické dílny), Agenturu podporovaného zaměstnávání, Domov pro matky s dětmi (azylový dům), Centrum sociálních služeb Klobouk v Terezíně (včetně chráněné textilní dílny), Čajovnu Hóra a Multifunkční prostor Oka-mžik.
Chráněné dílny úzce spolupracují s Centrem denních služeb a také s Centrem sociálních služeb v Terezíně. V chráněných dílnách pracují osoby zdravotně znevýhodněné. Na výrobě se mimo jiné podílí i uživatelé Centra denních služeb v Litoměřicích a Centra sociálních služeb Klobouk v Terezíně v rámci výukových programů či zájmových kroužků. Na požádání jsme schopni výrobky vyvzorovat dle přání zákazníka (např. výrobky s logem firmy atd.). V litoměřické dílně se výroba zaměřuje na užitkovou a dekorativní keramiku, která je určená k prodeji. V terezínských dílnách se výroba specializuje na textilní výrobky jako jsou např. tašky, kapsáře, dečky, polštáře, ubrusy a také výrobu vonných svíček.
Služby chráněné dílny jsou výhodné pro firmy, které mají ze zákona povinnost zaměstnávat osoby zdravotně znevýhodněné. Prostřednictvím odběru našich výrobků si tuto povinnost splní. Výrobky mají zajištěný odbyt v obchůdku přímo v sídle Diakonie ČCE – SKP v Litoměřicích, Rooseveltova 9. Dodáváme je do několika obchodů v našem regionu, ale i mimo region, např. do Prahy, Brna a dalších měst po celé České republice. Prodávají se při jarmarcích, trzích a na různých výstavách.

Diakonie Stodůlky - nyní nedodává výrobky

Sociálně terapeutická dílna je jednou ze služeb Diakonie ČCE - střediska v Praze 5 - Stodůlkách a nabízí lidem s lehčí formou mentálního a tělesného postižení podporu při integraci na volný trh práce. Uživateli služby jsou mladí lidé, kteří absolvovali základní školu, později praktickou školu, případně speciální odborné učiliště. Úroveň jejich dovedností, pracovních návyků a sociálních dovedností jim v době vstupu do služby neumožňuje nalezení pracovního uplatnění.
Náplň programu služby podporuje uživatele v rozvoji takových pracovních návyků a sociálních dovedností, které jim usnadní nalezení a udržení pracovního místa (dochvilnost, pravidelný režim, vytrvalost, komunikativnost, pečlivost, ohodnocení vlastní práce apod.) Program služby je koncipován tak, aby byl na cestě mezi stacionářem a běžným pracovištěm, případě byl mostem mezi školou a místem na otevřeném trhu práce. Uživatelé si tak mohou v rámci tréninkového programu vyzkoušet, zda jim více vyhovuje volba denních stacionářů, center denních služeb, nebo zda se cítí na roli zaměstnance.
Uživatelé pracují ve třech dílnách a podílejí se jak na návrzích výrobků, tak na jejich přímém prodeji na rozličných akcích. Díky ruční práci je každý výrobek originální a je možné jej jednoduše přizpůsobit nárokům konkrétního zákazníka. Zároveň je dílna schopna realizovat cílené zakázky odběratelů, a to i mimo nabídku našeho sortimentu. Do programu služby jsou zařazeny aktivity pro rozvoj osobnosti a nácvik sebeobsluhy. Sociálně terapeutická dílna není chráněnou dílnou, jedná se pouze o tréninkový program. Uživatelé nemají pracovní smlouvou a za činnost v dílně nezískávají plat. Část výnosů z prodeje a realizovaných zakázek se však vrací zpět uživatelům v podobě motivačního příspěvku.

Dílna Eliáš

Posláním Keramické dílny Eliáš je zapojit lidi s postižením do našich výrobních a uměleckých aktivit v duchu našeho hesla „Každý něco dokáže” a pomáhat jim rozvíjet pracovní a sociální dovednosti potřebné pro samostatný život.
V naší činnosti vycházíme z myšlenek anthroposofie. Jsme přesvědčeni, že každá lidská bytost je nejen bytostí fyzickou, ale také duševní a duchovní a tomu odpovídají i její potřeby. V pohledu na různé životní situace našich klientů jsou pro nás zvláště inspirující myšlenky léčebné pedagogiky, kterou se snažíme v Dílně Eliáš uplatňovat.

Dobromysl o.p.s.

Naším posláním je poskytovat profesionální sociální služby dětem, mladistvým i dospělým se zdravotním postižením, včetně podpory jejich rodin a pečujících osob. Dále chceme svojí činností přispívat k odstranění negativního vnímání osob se zdravotním postižením.
Naší vizí je zajistit stabilitu organizace, udržet dostupnost a kvalitu profesionálních služeb minimálně ve stávajícím rozsahu, a tím posouvat hranice možností osob se zdravotním postižením usnadňující jim plnohodnotně žít.

Envira o.p.s. - Toulcův dvůr

ENVIRA, o. p. s. je dalším rozměrem prospěšnosti Toulcova dvora. OZP spolupracují na něčem, co jim dává opravdový smysl a mohou tak překonat svou těžkou životní situaci. Návštěvníci ekocentra zde mohou pozorovat, jak se do praxe uvádí zaměstnávání zdravotně postižených a inspirovat se. V naší Zdravé jídelně vaří osoby se zdravotním znevýhodněním pro zaměstnance a návštěvníky Toulcova dvora, ale také pro řadu mateřských škol, klubů i firemních akcí. V rukodělné dílně vyrábíme keramické hrnečky, tácy, misky, konvičky a mnoho dalšího ručně točeného a malovaného. Pěstujeme výhradně ekologicky šetrným způsobem.

Farní charita Beroun

Farní charita Beroun zajišťuje v Berouně a okolí celou řadu sociálních služeb. Založením sociální firmy chce uskutečnit ještě další krok: nabídnout práci zdravotně nebo jinak znevýhodněným lidem, kteří by v běžném podniku jen stěží dostali práci. Tímto způsobem chce svým zaměstnancům pomáhat udržet jejich pracovní návyky a připravit je pro vstup na volný trh práce. Zatímco cílem běžné firmy je pouze vytvářet zisk, sociální firma bude usilovat o skloubení dvou cílů, kterými jsou pomoc sociálně vyloučeným lidem a ekonomická soběstačnost.

Šicí dílna, která se nachází v centru Berouna v Bezručově ulici, je vybavena zařízením na šití výrobků z látek, opravy oděvů, žehlení a mandlování prádla a na provádění dalších rukodělných prací. Tyto služby budou vykonávány přímo v dílně, nebo na pracovišti zadavatele zakázky (pod vedením kouče.) Může zajistit i další práce, jako například: kompletace výrobků, polepování výrobků etiketami, balení, úklid. V případě jakýchkoli dotazů nebo zájmu o služby využijte kontakt vedoucí: Mgr. Soňa Křikavová, Tel: 724 310 939.

Fokus Mladá Boleslav

Jsme nestátní nezisková organizace s tradicí od roku 1990 sdružující psychoterapeuty, socioterapeuty, pracovní terapeuty, psychology, sociální pracovníky a další pracovníky včetně dobrovolníků. Nabízíme komplexní komunitní péči o lidi s dlouhodobým duševním onemocněním v neústavních podmínkách.
Hájíme práva a zájmy lidí s duševní nemocí. Snažíme se, aby od nás každý klient odcházel vyrovnanější, silnější ve svých vlastních schopnostech a lépe vybavený pro praktický život. Svoji práci děláme profesionálně a s úctou a respektem ke každému.

HapAtelér

Posláním HapAteliéru je podporovat začlenění lidí s těžkým zrakovým postižením, nabídnout jim pracovní uplatnění a odbourávat tak jejich sociální izolaci. Chráněná dílna HapAteliér zaměstnává na chráněných pracovních místech dovedné zrakově postižené lidi, pro které je možnost pracovat životním snem a nejvyšším cílem. Pracovníci, ať nevidomí nebo se zbytky zraku, vytvářejí výrobky většinou bez vizuální kontroly a jsou tedy výsledkem náročné práce, kdy se na výrobek dívají převážně rukama. Odtud také pochází naše motto "Ruce jsou naše oči i pracovní nástroj". Přesto, nebo možná právě i díky tomu, jsou výrobky zpracovány velmi kvalitně a svědčí nejen o řemeslné zručnosti pracovníků, ale také o píli, vytrvalosti a odhodlání tvořit. Tvořit jedinečné originály.

Jinan

Jsme sociálně-terapeutická dílna. Vznik naší dílny byl podpořen z ESF, státního rozpočtu a rozpočtu hlavního města Prahy. V současné době máme šest míst. Jsme skupinka lidí, kteří nabízejí handicapovaným lidem smysluplnou činnost, pomáhají jim rozvinout pracovní schopnosti i najít nové přátele.
Kdo jsou naši klienti? Naše zařízení je pro mladé lidi mezi 18-30 lety s mentálním a tělesným postižením, především pro absolventy speciálních škol a zařízení. Co děláme? Pracujeme na zahradě, když je potřeba a počasí nám dovolí. Pracujeme v dílně, když nemůžeme ven. Podnikáme všechno možné - batikujeme, používáme vlnu, dřevo, dráty, budeme i trochu sportovat a taky se vzdělávat.

Lemniskáta

Lemniskáta – život bez bariér, o.p.s. je nestátní neziskovou organizací, která provozuje chráněné pracoviště pro lidi s mentálním, fyzickým či psychickým postižením. Výrobním programem jsou papírenské výrobky.
Základní myšlenkou chráněného pracoviště je umožnění a zachování pracovních příležitostí lidem s handicapem v chráněném, ale přitom tvůrčím a vnitřně svobodném prostoru. Usilujeme o to, aby zde naši zaměstnanci nacházeli své sebepotvrzení v práci, získávali nové manuální a sociální dovednosti, ale zároveň cítili, že jsou součástí skupiny lidí, která má na zřeteli individuální potřeby každého jednotlivce a přitom spolu tvořili celistvé společenství.

Letní dům

Občanské sdružení Letní dům pomáhá dětem a mladým lidem z dětských domovů od roku 1997. Posláním Letního domu je zejména formou pravidelných sociálně-terapeutických pobytů a návštěv v dětských domovech pomáhat dětem a mladým lidem z dětských domovů nalézat a využívat zdroje vnitřní jistoty a vyrovnanosti směřující ke spokojenému a plnohodnotnému životu.

Letohrádek Vendula - již nedodává výrobky, pokracčuje jejich doprodej

Hlavní myšlenkou Letohrádku je:
- zvednout se na vlastní nohy a hlavně se tam udžet, a to hlavně manufakturou
- být živou záchranou tradičních řemesel
- ba co víc, aby tradiční řemesla udrželi naši "miláčci"
- dát možnost těm, které ostatní nedokázali zaškatulkovat a hlavně těm, kterým nikdo nechtěl dát šanci (jak uvidíte, jde to i jinak než na nás zapomenout v ústavech)
- a hlavně neškemrat o peníze, když si je můžem vydělat prací

Tímto postojem k problému je projekt Letohrádku Vendula zcela unikátní. Nechceme totiž vytvářet problémy tam, kde by být nemusely.

Maturus, o.p.s.

Obecně prospěšná společnost MATURUS vznikla v rámci projektu „Sociální podnikání a zaměstnávání lidí s postižením“, jež v roce 2010 realizovala Nadace Jedličkova ústavu. Stručně řečeno – lidé se zdravotním postižením nalezli zaměstnání a v sociální firmě generují prostředky na další pomoc mladým lidem s postižením s cílem zvýšit jejich šance na uplatnění na otevřeném pracovním trhu.
Tento projekt se stal pro rok 2010 jedním ze čtyř vítězných v inovačním programu „Rok jinak". Do vínku dostal Maturus od svého zakladatele agendu novoročenek a kalendářů s obrázky, jejichž autory jsou žáci a studenti Jedličkova ústavu a škol. Tyto výrobky dosud každoročně nabízela firmám a veřejnosti Nadace JÚ; veškeré práce s tímto spojené zajišťovali zaměstnanci Nadace JÚ či dobrovolníci. Nyní, díky vzniku sociální firmy, získali zaměstnání a přebrali celou agendu lidé s postižením. Obrázky od dětí z Jedle tak posíláme do světa obohacené o další poselství.
V současnosti je naším cílem rozšířit nabídku výrobků a grafických služeb. Chceme rozvinout obecně prospěšné služby k vytvořením tranzitního programu pro mladé lidi se zdravotním postižením, především pak pro absolventy Jedličkova ústavu a škol.

MOMO Chrudim o.p.s.

Posláním Sociálně terapeutické dílny Momo je nabízet při ručním zpracování ovčí vlny zapojení do smysluplného pracovního života lidem s mentálním postižením z Chrudimi a okolí, kteří nemohou najít uplatnění ani na chráněném trhu práce.
Cílem služby je dlouhodobým praktickým procvičováním dosáhnout zlepšení dovedností souvisejících s pracovním životem, sebeobsluhou a samostatností. Dalším cílem je poskytnout sociální začlenění našim uživatelům zapojením do zajímavého pracovního procesu, přátelského pracovního kolektivu, a všech radostí a povinností, které k pracovnímu životu patří.
Pracovní náplň dílny je zaměřena na ruční zpracování ovčí vlny. Ovčí vlnu nakupujeme pranou a česanou a nebo ji odebíráme tzv. surovou od malochovatelů a sami ji ručně pereme, cupujeme, češeme a barvíme. Při tvorbě finálních výrobků využíváme hlavně metodu mokrého plstění. V sekci Naše výrobky můžete vidět několik příkladů. Nabízíme i meziprodukty ve formě česanců barvené a přírodní vlny.
Cílová skupina:
Dospělí s mentálním, tělesným a se zdravotním postižením s možností dopravy do zařízení.

Plamen poznání - již nedodává výrobky, pokracčuje jejich doprodej

Motivační ateliér Plamen poznání je projekt Farní charity Praha 1 Nové Město na pomoc ženám v sociální nouzi, lidem bez domova a lidem, kteří jsou vyloučeni z většinové společnosti a snaží se o návrat. V ateliéru klienti vytvářejí výrobky pod odborným výtvarným vedením jak ve skupině, tak při individuálních hodinách. Výrobky charita nabízí na různých prodejních akcích a trzích. Získané finanční prostředky slouží zpětně přímo klientům a provozu charity, která fungování zastřešuje.

Pohoda

„Dílnička“ je terapeutickou dílnou Klubu POHODA, jehož poskytovatelem je občanské sdružení POHODA. Mýdla, soli a originální šperky vyrábí lidé s mentálním a kombinovaným postižením v rámci pracovní rehabilitace. Dílnička má za úkol připravovat klienty na „opravdovou“ práci nebo udržovat sebevědomí a pocit vlastní důležitosti u lidí, kteří na volném trhu práce pracovat nemohou.
Práce napomáhá vědomí vlastní hodnoty a důležitosti, napomáhá zlepšení mnoha dílčích schopností a celkovému rozvoji osobnosti.

Projekt Integrace

Projekt Integrace o.p.s. je organizace, která pomáhá zdravotně a mentálně postiženým občanům v jejich resocializaci. Předmětem hlavní činnosti je především vzdělávání a zaměstnávání těchto osob v chráněných tréninkových dílnách v Praze 10. Mentálně postižení občané v naší společnosti procházejí programem "přechodu k samostatnosti", díky němuž si osvojují potřebné pracovní a společenské návyky. V současné době organizace zaměstnává více než 30 občanů se zdravotním nebo mentálním postižením.
V současné době ve dvou chráněných dílnách Projektu Integrace o.p.s. pracuje přes 30 zdravotně a mentálně postižených zaměstnanců (k r. 2018). Pracovníci se podílejí na výrobě tibetské přírodní medicíny firmy Epam s.r.o. našeho dlouhodobého generálního partnera. Dílny jsou umístěny v areálu Vlasta městské části Prara 10 v Kazašské a Tádžické ulici. Chráněné dílny jsou veřejně přístupné, pokud by měly potencionální uchazeči o práci zájem se přijít podívat, budou vždy vítáni.

Prosaz

Chráněná výtvarná dílna PROSAZ byla založena za účelem poskytnout lidem s tělesným a mentálním postižením zaměstnání a pomoci jim tak začlenit se do kolektivu s podobným postižením a seberealizovat se. U každého klienta se přizpůsobujeme jeho individuálním potřebám s ohledem na jeho tělesný a psychický stav. Vyrábíme především z přírodních materiálů, jako je látka a papír. Většinu výrobního materiálu dostáváme jako sponzorský dar. Bez takovéto podpory by naše dílna nemohla fungovat, a proto všem firmám a jednotlivcům, kteří nás podporují, upřímně děkujeme a vážíme si jejich pomoci. Všechen sortiment, který se v dílně vyrobí, prodáváme zejména na farmářských trzích, jarmarcích, firemních akcích a slavnostech.

Psychiatrická léčebna v Horních Beřkovicích - ergoterapie

PRÁCE V DÍLNÁCH
- ve všech dílnách jsou k dispozici rozmanité činnosti – práce s keramickou hlínou, ruční práce (s vlnou, látkami a textilem), práce s papírem, výroba a další zpracovávání ručního papíru, v menší míře práce se dřevem, nejrůznější přípravné činnosti – zpracovávání různých materiálů, pomoc při přípravě výrobků na prodej – lepení visaček, balení apod.
- prvořadým cílem pracovní terapie je vhodná aktivizace, dále pak smysluplné vyplnění volného času, utužování pracovních návyků, zlepšení koncentrace
- v řadě druhé jde o vytváření výrobků – své výrobky si pacienti mohou odkoupit, ostatní jsou potom k dispozici při Vánočním prodeji v léčebně nebo v obchodě „Dvojí svět“ v Praze v Žitné ulici, případně zde na VedleSebe.cz

RAE kosmetika

RAE Přírodní kosmetika je rodinná manufaktura z Beskyd, vyrábějící přírodní kosmetiku balenou do originálních dřevěných krabiček, které si sami vyrábíme. K naší filozofii patří i spolupráce s chráněnou dílnou o. s. Hrčávka, jejíž zaměstnanci naše produkty balí.

Ruka pro život

Ruka pro život o.p.s. nabízí služby pěti denních stacionářů dospělým lidem s poruchou autistického spektra, spoluobčanům s mentálním či kombinovaným postižením a seniorům. Dále poskytuje sociálně aktivizační služby pro seniory.

Uživatelé služeb se mohou podílet na přípravě rozvojových programů.
Aktivním zapojením do nich si rozvíjejí svépomocné schopnosti, úroveň znalostí, vědomostí, schopností a dovedností ve všech oblastech svého života a také svůj komunikační potenciál a schopnost kvalitního soužití s druhými lidmi.
Cílevědomě usilujeme o rozvíjení možností pracovního uplatnění našich uživatelů a poskytujeme jim i podporu pro jednání s třetími osobami, s úřady a při hledání pracovního uplatnění.
Citlivý přístup respektující individualitu každého uživatele a co nejužší spolupráce s rodinou a blízkými se prolínají veškerou činností obecně prospěšné společnosti.

Salet

Chráněná dílna zajišťuje uživatelům především pracovní rehabilitaci a pracovní uplatnění. Smyslem pracovní rehabilitace v chráněné dílně je nácvik základních pracovních návyků a dovedností.
V průběhu prvního kontraktu se zájemcem o poskytovanou službu dochází k mapování potřeb a zájmů klienta a k nabídce služeb, které se liší v programu i způsobu zaměstnávání.
Na základě vzájemného vyjednávání je sestaven rehabilitační plán péče a dochází k uzavření kontraktu. Uživatel je zařazen na rehabilitační, chráněné případně pracovní místo.

Slunečnice Zlín

Keramická dílna nabízí k prodeji ručně vyráběné dárkové předměty nejrozmanitějších tvarů a barev. V dílně se uživatelé a zaměstnanci učí pracovat s keramickou hlínou a glazurami. Výrobky vznikají válením, modelováním hlíny, vykrajováním tvarů. Těmito a dalšími technikami je procvičována jemná motorika, zručnost a trpělivost. Následným glazováním je osvojován cit pro barvy a rozvíjena fantazie. Keramická dílna je jednou z mnoha tréninkových dílen této organizace.

Terapeutická komunita Salebra - již nedodává výrobky, pokracčuje jejich doprodej

V Terapeutické komunitě Salebra pomáháme klientům závislým na návykových látkách začít znovu. Klienti u nás pobývají kolem jednoho roku a učí se novému životnímu stylu, do kterého patří poznávat a rozvíjet sami sebe, řešit problémy, přijímat zodpovědnost a radovat se z života bez drog. Součástí terapeutického programu, který jim má pomoci se úspěšně vrátit do života, je kromě individuální a skupinové práce také prostor pro rodinnou terapii nebo nabývání praktických zkušeností – od vaření a péče o domácnost a dům až po starání se o hospodářská zvířata. Klienti mají také k dispozici dílnu, ve které se dá něco kutit či tvořit a jejich výrobky Vám chceme nabídnout. Více na http://www.salebra-znojmo.cz/

Zajíček na koni

Zajíček na koni poskytuje své služby rodinám a zařízením pečujícím o děti a mladistvé ze znevýhodněných skupin obyvatel (tělesný handicap, mentální handicap, kombinovaný handicap, sociokulturní handicap – adopce, národnostní menšina, sociální minimum rodiny) Dětmi rozumíme i dospělé s duší dítěte.
Poskytujeme pomoc s organizováním volnočasových aktivit dětí a mladistvých se zvláštním zaměřením na integraci (Výlety a akce s koníky, jízdy na koních, tábory, víkendové pobyty...). Mladé handicapované zaměstnáváme v kavárně Café Louvre a nyní pro ně připravujeme otevření naší vlastní kavárny. Dále poskytujeme pomoc sociálně slabým rodinám, případně poradenství (zdarma). Všechny služby poskytujeme za nejnižší možnou cenu – cenu za všechny služby určujeme individuálně dle každého klienta. Některé služby jsou zcela zdarma. Proto je účast na našich programech možná skutečně pro všechny.
Vítáme mezi nás i rodiny s dětmi bez jakéhokoli handicapu, které naše činnost oslovila, zajímá je tato problematika a tak. Vaším přínosem je váš zájem a pak možnost přirozené integrace našich klientů.